Sulama Teknolojisi

SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Ülkemizin kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunmasından dolayı, mevcut su kaynaklarının büyük bir bölümü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle sulama, tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biridir. Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri suyun dağıtımı, mevcut sulama sistemlerinin bakımı ve su ücretlerinin toplanması gibi hizmetleri vermektedirler. Yapılan iş teknik bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Ayrıca peyzaj mühendisliğinin temel konularından birisi olan ve uygulamada eksikliği çok hissedilen sulama sistemlerinin tasarlanması ve araziye uygulanması konusunda da eğitim almış elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sulama projelerinin işin eğitimini almayan elemanlarla desteklendiği durumlarda sulama alt yapısının ekonomiye yarar yerine zarar  getirdiği gözlenmektedir.

Sulama Teknolojisi Programı'nda iki yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere; tarımsal mekanizasyon, toprak-bitki-su ilişkileri, bilgisayar destekli tasarım, sulama yöntemleri, hidrolik, sulama otomasyonu, fertigasyon, arazi tesviyesi ve toplulaştırması gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Yüksekokul bünyesinde, öğrencilerin teorik derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarabilecekleri toplam 12 dekar bitkisel üretim alanı ile peyzaj ve sera alanları bulunmaktadır. Öğrencilerle haftada 4 saat uygulama yapılmaktadır.

Sulama teknolojisi programının amacı; tarım alanlarında su dağıtımını, sulama sistemlerinin kuruluş ve bakımını, toprak tesviye ve toplulaştırma projelerini yürütebilecek, özel sulama projeleri hazırlayabilecek; meyve bahçelerinde, bağlarda, peyzaj alanlarında ve örtü altı yetiştiriciliğinde damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin uygulanmasını sağlayabilecek, sulamanın zamanını ve şeklini belirleyebilecek niteliklere sahip eleman yetiştirmektir.

Sulama teknolojisi ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Sulama Teknolojisi Programından mezun olanlar, sulama sistemlerinin aplikasyonu, çalıştırılması, bakımı, sulamanın zamanı, verilecek su miktarı, sulama şekli, arazi tesviye ve toplulaştırma projelerinin yapımı ve uygulaması gibi konuların tamamında ziraat mühendisinin yardımcısı olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca DSİ, Sulama Birlikleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında bu tip görevler üstlenebilecekleri gibi özel sektöre ait sulama alet ve ekipmanları üreten işletmelerde de görev alabilir yada kendi özel iş yerlerini açabilirler.

BAĞLANTILAR
ORTACA
Yukarı Çık