Seracılık

SERACILIK PROGRAMI

Günümüzde, endüstrileşme sürecini girmiş olan ülkemizde tarımın en önemli kollarından birini hiç şüphesiz seracılık oluşturmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki üretimin 37000 ha' i örtü altında gerçekleşirken bunun 16000 hektarını seralar oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla bu üretim potansiyeli ile dünyada dördüncü sırada yer almaktayız. Son yıllarda tarımın bu endüstri kolunda Batı ülkelerinde önemli gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan araştırma programları sonucunda bir taraftan birim alandan alınan ürün miktarında önemli artışlar sağlanırken öteki taraftan da, topraksız tarımı içeren su kültürü ayrıca ortam kültürü, ekolojik tarım, serada tozlaşmayı sağlayacak meyve tutumunu arttırmak amacıyla bambus arılarının kullanılması gibi seralarda uygulanan teknolojilerin geliştirilmesiyle de, sebze ve süs bitkilerindeki kalite riski en alt düzeye indirilmektedir.
Ülkemiz hemen yanı başında şekillenen sera yetiştiriciliği ile ilgili bu yeni teknolojilerden uzak kalmamalıdır. Bu teknolojilerin yaygınlaştırılması ve bilinçli yapılabilmesi bu konuda yapılacak eğitimle olanaklıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ile ülkemizin iklim koşullarının seracılık için uygun olduğu yöreler bu konuda eğitilmiş teknik personelce değerlendirilecek ve dışsatım artırılmasıyla da ülkemizin gelir düzeyi yükselecektir.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdamAlanları:

Seracılık ve Süs Bitkileri Programı ön lisans mezunlarının çalışma alanları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat Fakülteleri, Belediyeler (peyzaj düzenlemesinde kullanılan süs bitkilerinin yetiştirildiği seralar) gibi resmi kurumlardır. Ayrıca dışsatım amaçlı seracılık faaliyeti gösteren özel sektörde de görev alabilirler. Seracılığı özel olarak kendileri de yapabilirler.

Seracılık ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BAĞLANTILAR
ORTACA
Yukarı Çık